Opracowanie i ocena nowatorskiego urządzenia Vital Signs Alert do użytku w ciąży cz. 1

width=300Cele

Krwotok, nadciśnienie, posocznica i powikłania po aborcji (często z powodu krwotoku lub posocznicy) przyczyniają się do 60% wszystkich zgonów matek. Każda z nich wiąże się z zaburzeniami czynności życiowych (nieprawidłowości ciśnienia krwi i ciśnienia tętniczego), a większości zgonów można zapobiec dzięki prostej i szybkiej interwencji. Aby temu zapobiec proponuje się zastosowanie urządzenia CRADLE Vital Signs Alert (VSA), dokładnego, taniego i łatwego w użyciu urządzenia mierzącego ciśnienie tętnicze i puls dzięki zintegrowanemu systemowi wczesnego ostrzegania o jakimkolwiek zaburzeniu. VSA została zaprojektowana do stosowania przez wszystkie kadry świadczeniodawców opieki zdrowotnej dla kobiet w ciąży posiadających niski zasiłek w celu zapobiegania możliwej do uniknięcia umieralności i zachorowalności.

[więcej w: ospamox cena, calcium alergo plus, ortokorekcja ]

Medycyna i media ad 8

Rzeczywiście, mogłem sobie wyobrazić scenariusze, w których wybitni naukowcy są wystawiani przez prasę w ich domach lub biurach. Raportowanie wiadomości medycznych
Teraz zwrócę moją uwagę na drugiego głównego strażnika kontrolującego rozpowszechnianie informacji medycznych dla opinii publicznej, dziennikarza medycznego. Wielu z nas w dziennikarstwie medycznym argumentowałoby, że powinna istnieć zasadnicza różnica między doniesieniami o wiadomościach ogólnych a doniesieniami o mediach. Wiadomości ogólne składają się ze względnie ograniczonych wydarzeń, które można zgłosić zgodnie z tradycyjną listą kontrolną dziennikarzy – słynnego kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego. W przeciwieństwie do tego, wiadomości medyczne zwykle nie występują w odosobnionym momencie, który można zamknąć w tych tradycyjnych opisach. Read more „Medycyna i media ad 8”

Tajemnice genetyczne: ochrona prywatności i poufności w erze genetycznej Etyka genetyczna: czy cele uzasadniają geny

Od czasu do czasu trzeba usiąść i zastanowić się nad tym, co robimy. Nauka rozwija się nie poprzez łagodny postęp odkryć, ale przez serię skoków. Obecnie doświadczamy rewolucji w naukach genetycznych. W rezultacie niedawno opracowane techniki pozwoliły nam dokładnie zbadać nasz własny skład genetyczny po raz pierwszy. Doprowadziło to do lepszego zrozumienia znanych chorób, lepszej zdolności przewidywania przyszłego zdrowia, lepszego zrozumienia cech zachowania i szerszego zakresu opcji reprodukcyjnych. Read more „Tajemnice genetyczne: ochrona prywatności i poufności w erze genetycznej Etyka genetyczna: czy cele uzasadniają geny”

Nieprawidłowe receptory interleukiny 1 w wydzielającym kortyzę gruczolaku nadnerczy powodującym zespół Cushinga

Wydzielające kortyzę gruczolaki nadnercza są niezbyt częstą przyczyną zespołu Cushinga. Niewiele wiadomo o zdarzeniach prowadzących do powstania tych nowotworów, ale podejrzewa się w tym procesie uszkodzenia molekularne, w tym mutacje aktywujące receptorów dla czynników kortykotropowych. Strukturalnych mutacji genu receptora kortykotropowego nie wykryto w tych nowotworach, ale niektóre z nich mają polipeptyd hamujący żołądek, 2,3 wazopresyny, 4, a ostatnio, receptory .-adrenergiczne.5 W raporcie tym przedstawiamy dowody na udział komórek układu immunologicznego i jednego z produktów cytokin w tworzeniu gruczolaka kory nadnerczy u pacjenta z zespołem Cushinga. Uderzający naciek limfocytarny gruczolaka kory nadnerczy doprowadził nas do zbadania wpływu interleukiny-1 na syntezę kortyzolu przez komórki gruczolaka oraz na ekspresję receptorów interleukiny-1 typu I i II na tych komórkach. Prawie cała biologiczna aktywność interleukiny-1 może być uwzględniona przez receptory typu I. Read more „Nieprawidłowe receptory interleukiny 1 w wydzielającym kortyzę gruczolaku nadnerczy powodującym zespół Cushinga”

ortopeda traumatolog szczecin cd

Wobec braku wspierających wyników MRI wymagane były jasne i przekonujące dowody kliniczne na udar. Wystąpiły przejściowe objawy, jeśli zmiany zgodne z wystąpieniem udaru były widoczne w MRI. Analiza statystyczna
Charakterystyka linii podstawowej, w tym wiek; seks; stężenia hemoglobiny S, hemoglobiny płodowej i całkowitej hemoglobiny; prędkość przepływu krwi w badaniu potwierdzającym przezczaszkowym badaniu dopplerowskim (drugie z dwóch badań kwalifikacyjnych z nieprawidłowymi wynikami); a obecność lub brak zmian niedokrwiennych w linii podstawowej na MRI porównano za pomocą testu t lub testu chi-kwadrat. Częstość występowania udaru została porównana pomiędzy grupami z nieskorygowanym modelem regresji proporcjonalnych zagrożeń 16 zgodnie z intencją leczenia. Ciężkość udaru oszacowano przy wypisaniu ze szpitala ze zmodyfikowaną skalą Rankina.17 Zaplanowano cztery analizy pośrednie i jedną analizę końcową, z przybliżeniem Lan-DeMets granicy zatrzymania O Brien-Fleming.13 Data pierwszej analizy była zmieniono z 20 miesięcy na 14 miesięcy po rozpoczęciu rekrutacji. Read more „ortopeda traumatolog szczecin cd”