Powtarzalność metody identyfikacji nadużywania i niedostatecznego wykorzystywania procedur medycznych czesc 4

Porównanie ocen panelowych nadużyć i niedostatecznych. Stopień porozumienia w sprawie stosowności paneli był mieszany. Tabela 3 pokazuje zgodność parami, parami statystyki kappa i statystyką kappa w trzech kierunkach dla nadużyć i niedostatecznych wyników. W przypadku rewaskularyzacji wieńcowej między panelami panował wysoki poziom porozumienia, z umiarkowanym porozumieniem poza przypadkiem w odniesieniu do nadużywania i niemal idealnego porozumienia poza przypadkiem w odniesieniu do niedostatecznego wykorzystania. W przypadku histerektomii, panele A i B miały bardzo wysoki poziom porozumienia i znaczną zgodność poza przypadkiem, w odniesieniu do nadużywania. Panel C miał niższy poziom ogólnego porozumienia z pozostałymi dwoma panelami. W przypadku obu procedur trójdrożna umowa ponad przypadek w odniesieniu do nadużywania była umiarkowana, a w przypadku rewaskularyzacji wieńcowej, trójdrożna umowa ponad przypadek w odniesieniu do niedostatecznego wykorzystania była prawie idealna. Ryc. 1. Ryc. 1. Wpływ oceny trafności trzech paneli na określenie nadużywania rewaskularyzacji wieńcowej. Na rycinie pokazano wpływ zastosowania oceny przydatności trzech płytek do rewaskularyzacji wieńcowej w celu sklasyfikowania 2532 przypadków rewaskularyzacji wieńcowej w Nowym Jorku. Ponieważ do klasyfikacji zakwalifikowano by wyłącznie oceny panelu A, 160 procedur byłoby oznaczonych jako nieodpowiednie. Spośród nich żadna nie zostałaby oceniona jako konieczna przez żaden z dwóch pozostałych paneli, a 18 zostałoby uznane za stosowne przez jeden z pozostałych paneli. Podobnie, jeśli do klasyfikacji zakwalifikowano by tylko oceny z panelu B, 186 procedur zostałoby oznaczonych jako nieodpowiednie, a żaden z nich nie zostałby oceniony jako niezbędny lub właściwy przez jeden z dwóch pozostałych paneli. Wreszcie, jeśli do klasyfikacji zakwalifikowano by wyłącznie oceny uzyskane w ramach panelu C, 97 procedur zostałoby oznaczonych jako nieodpowiednie; żaden z nich nie zostałby oceniony jako niezbędny, ale 2 zostałoby uznane za stosowne przez jeden z pozostałych paneli. W żadnym przypadku nie było przypadku ocenianego jako niezbędnego przez jeden panel i niewłaściwego przez inny.
Rycina 2. Rycina 2. Wpływ oceny stosowalności trzech paneli na ustalenie niedostatecznej rewaskularyzacji wieńcowej. Figura 2 przedstawia podobne dane dotyczące niedostatecznej rewaskularyzacji wieńcowej. Z 1294 zastosowań angiografii, 498, 464 i 402 oceniono, odpowiednio, panele A, B i C, odpowiednio. Żadne zastosowanie angiografii uznanej za konieczne przez jeden panel nie zostało ocenione jako nieodpowiednie przez żaden z dwóch pozostałych paneli; niektóre zostały ocenione jako niepewne przez co najmniej jeden inny panel (24, 31 i 4 odpowiednio przez panele A, B i C).
Rysunek 3. Rycina 3. Wpływ oceny stosowalności trzech paneli na określenie nadużywania histerektomii. Na końcu, rysunek 3 pokazuje efekt zastosowania oceny przydatności trzech paneli do histerektomii w celu zaklasyfikowania 636 przypadków histerektomii. Zastosowanie ocen panelu A lub samych ocen panelu B oznaczałoby odpowiednio, odpowiednio, 200 lub 153 histerektomii, z których 7 było dla każdego panelu ocenianego odpowiednio przez jeden z dwóch pozostałych paneli. Używanie samych ocen panelu C oznaczałoby 331 histerektomii jako nieodpowiednich, a 92 z nich oceniono odpowiednio na podstawie jednego z dwóch pozostałych paneli.
Przeanalizowaliśmy wskazania, dla których wyniki były niezgodne między panelami i nie znaleźliśmy żadnego, w którym rozstrzygające dowody z randomizowanych badań klinicznych potwierdzały dane działanie
[podobne: bupropion, anakinra, bromazepam ]
[podobne: węzły chłonne pachowe, salus wałbrzych, tussipico ]