Poprawa opróżniania żołądka w cukrzycowej gastroparezie przez erytromycynę – badania wstępne czesc 4

Ta koncepcja jest zgodna ze stwierdzeniem, że motylina nie wywiera wpływu na autotransplantowaną pętlę jelitową17; z wynikami eksperymentów in vitro wykazujących zmniejszoną reakcję dolnego jelita na motilinę 18; oraz z wynikami Peeters i wsp., 6 którzy odkryli, że receptory motyliny są najbardziej gęste w żołądku i dolnej części dwunastnicy oraz że liczba receptorów dystalnych w stosunku do więzadła Treitza jest bardzo ograniczona. Kilka badań sugeruje, że erytromycyna może działać jako agonista motyliny poprzez bezpośrednie działanie na receptory motyliny. Erytromycyna stymuluje skurcz tkanki królika dwunastnicy in vitro, działanie nie blokowane przez tetrodotoksynę lub atropinę.19 Erytromycyna i pokrewne 14-członowe związki makrolidowe mają taką samą specyficzność regionalną i gatunkową jak motylina; działają na królicze i ludzkie dwunastnicy, ale nie psiej dwunastnicy lub królika lub jelita krętego świnki morskiej. Hamują również wiązanie znakowanej motyliny do homogenatów mięśni gładkich antralicznych królika, 3, 4, a ich zdolność do hamowania wiązania motyliny jest skorelowana z ich siła wywoływania skurczów.20
Główne działanie motyliny wydaje się ograniczać do okresu międzypigestacyjnego i nie wiadomo, czy ma ona działanie w okresie poposiłkowym. Fizjologiczna rola motyliny w regulacji opróżniania żołądka jest mało prawdopodobna, ponieważ poziomy motyliny w osoczu mają tendencję do zmniejszania się po posiłkach [21, 22]. Dane te jednak nie wykluczają możliwości, że duże dawki motiliny wywierają działanie farmakologiczne na opróżnianie żołądka. Taki efekt może być bardziej wyraźny w przypadkach hipomotabilności antralicznej, jak u pacjentów z gastroparezą cukrzycową, ale nie zostało to przetestowane z powodu wysokich kosztów takich eksperymentów. Jeśli erytromycyna i związki pokrewne działają jako agonisty motyliny, mogą stanowić nową grupę czynników gastrokinetycznych o możliwych zastosowaniach klinicznych. Nasze badanie wpływu erytromycyny na opróżnianie żołądka u pacjentów z ciężkim gastropresją cukrzycową zdaje się potwierdzać silne działanie gastrokinetyczne leku. Dawka, której użyliśmy (200 mg) była około 3 do 10 razy większa niż ta stosowana przez Itoh et al. do wywoływania skurczowej aktywności fazy 3 podczas postu.2 Wstępne obserwacje radiocemograficzne w naszym laboratorium pokazują, że erytromycyna indukuje bardzo silne, obkurczające światło skurcze perystaltyczne w żołądku antrum u tych pacjentów (jak u zdrowych osób), które szybko opróżniają żołądek o każdym kontraście materiał. Nielimitujący światło charakter tych skurczów perystaltycznych może wyjaśniać podobne tempo opróżniania płynów i ciał stałych obserwowane u naszych pacjentów po podaniu erytromycyny. To, czy lek zwiększy średnicę odźwiernika podczas skurczu antralnego, umożliwiając w ten sposób opróżnianie większych cząstek pokarmu, pozostaje do zbadania.
Niezależnie od zastosowanego mechanizmu, erytromycyna znacznie poprawia upośledzone opróżnianie żołądka u pacjentów z ciężką gastroparezą cukrzycową, a lek jest aktywny, gdy podaje się go doustnie przez cztery tygodnie. Ta demonstracja stymulującego ruchy działania erytromycyny u ludzi wskazuje, że należy podjąć długoterminowe, kontrolowane placebo badania doustnego podawania erytromycyny w celu określenia jej skuteczności terapeutycznej u pacjentów z zaburzoną ruchliwością żołądka.
Author Affiliations
Z Wydziału Medycyny Wewnętrznej i Oddziałów Gastroenterologii (JJ, TLP, GV, JT) i Endokrynologii (EM, RB) i Katedry Medycyny Nuklearnej (JLU, MDR), Uniwersyteckiego Szpitala Gasthuisberg, Uniwersytetu w Leuven, Leuven, Belgia Prośba o przedruk do Dr. Vantrappena z Wydziału Medycyny i Oddziału Gastroenterologii, Szpitala Uniwersyteckiego Gasthuisberg, University of Leuven, Leuven, Belgia.

[przypisy: wysokie trójglicerydy, woda utleniona zastosowanie, ortokorekcja ]