endokrynolog dziecięcy wrocław dobrzyńska czesc 4

Stwierdzono, że podwyższony poziom triglicerydów w osoczu zwiększa częstość wyników fałszywie dodatnich.2, 15, 16, 22 23 24, 26 Jednak wykluczenie próbek o stężeniach triglicerydów powyżej 2,3 mmol na litr (200 mg na decylitr) nie znacznie poprawiają diagnostyczną użyteczność metody, pomimo tendencji do wykluczania starszych osób kontrolnych (grupa kontrolna, 46,6 . 5,9 Hz [n = 48], grupa nieleczonych nowotworów, 46,3 . 5,1 Hz [n = 20], częstość fałszywie dodatnia, 44 procent [21 z 48], stopa fałszywie ujemna, 45 procent [9 z 20]). Samo stosowanie szerokości linii metylowych i metylenowych powodowało podobnie słabe rozróżnienie między pacjentami z nieleczonym rakiem a pacjentami kontrolnymi (Tabela 1). Fałszywie dodatnie wskaźniki wyniosły 39 procent (26 z 66) dla samej szerokości linii metylu i 53 procent (35 z 66) dla szerokości linii metylenowej; odsetek fałszywie ujemnych wynosił odpowiednio 44 procent (11 z 25) i 60 procent (15 z 25). Tabela 2. Tabela 2. Diagnozy i zabiegi chirurgiczne przebyte przez pacjentów w grupach nieleczonych nowotworów i kontrolnych * Tabela 2 pokazuje szerokość linii plazmy w zależności od rodzaju choroby. Liczba przypadków w większości kategorii nieleczonego raka była niewielka, a zatem dane nie mogły zostać poddane analizie statystycznej; nie było jednak dowodów na to, że jakakolwiek podgrupa nieleczonego raka miała nieprawidłową szerokość linii. Jeden pacjent z dwoma nieleczonymi pierwotnymi nowotworami złośliwymi (gruczolakorak prostaty i anaplastyczny astro-cytom) miał ponadprzeciętną szerokość linii 44,9 Hz. Najmniejszą szerokość linii w nieleczonej grupie nowotworów (29,5 Hz) stwierdzono w osoczu od pacjenta z gruczolakorakiem trzustki. Dwie najszersze szerokości linii w tej grupie były w próbkach od 51-letniego pacjenta z gwiaździakiem anaplastycznym (55 Hz) i 24-letnim pacjentem z przerzutowym kostniakomięsakiem (53,7 Hz).
Większość pacjentów w grupie kontrolnej przechodziło operację ortopedyczną (n = 33) lub kardiochirurgiczną (n = 14). Siedmiu pacjentów poddano litho-tripsy lub operacji na nerki. Nie było istotnej różnicy między pacjentami w poszczególnych kategoriach chorób a grupą kontrolną jako całości. Jeden 29-letni pacjent z mięśniakami macicy i endometriozą miał niezwykle szeroką szerokość linii (60,5 Hz). Najmniejsza szerokość linii w grupie kontrolnej wynosiła 26,0 Hz u 43-letniej pacjentki z hipercholesterolemią, u której usunięto kamień nerkowy.
W połączonych grupach badanych stwierdzono odwrotną korelację średniej szerokości linii z wiekiem (współczynnik korelacji 0,25; P <0,01). Maksymalna średnia szerokość linii wystąpiła u pacjentów w wieku poniżej 40 lat (48,2 . 7,6 Hz [n = 33]); szerokość linii zmniejszyła się u pacjentów w wieku od 40 do 59 lat (42,1 . 8,1 Hz [n = 35]) i pozostała niska dla pacjentów w wieku 60 lat lub starszych (42,3 . 6,5 Hz [n = 77]). Podobne wzorce zmiany szerokości linii z wiekiem zaobserwowano w każdej z grup. W tej grupie pacjentów nie stwierdzono istotnych korelacji szerokości linii z płcią, wartości hematokrytu, spadku masy ciała, stosowania steroidów, azotanów lub niesteroidowych środków przeciwzapalnych. Pacjenci z poziomem triglicerydów w osoczu .2,3 mmol na litr (.200 mg na decylitr) mieli jednak znacznie węższą szerokość linii (35,6 . 4,8 Hz [n = 39]) niż osoby z niższymi stężeniami triglicerydów w osoczu (46,5 . 6,1 Hz [n = 106]; P <0,001).
Szerokość linii piku wody przed tłumieniem wody i piku EDTA (przesunięcie chemiczne, 3.6 ppm) w widmie NMR zmierzono w celu oceny jednorodności pola magnetycznego
[przypisy: ospamox cena, tobramycyna, witamina c lewoskretna ]